+7 (812) 244 05 00
Royal Park
Этажи
Этаж 1
Корпус 2Б